Politik og Retningslinier

Bentzon Carpets er 100% ejet af ege Group og politikker for ege Group er gældende for Bentzon Carpets – se www.egecarpets.com.

Kvalitetsretningslinjer:

Bentzon Carpets vil levere en ensartet kvalitet i overensstemmelse med gældende produktspecifikationer, tæppestandarder og -krav samt aftaler med kunder.

 • For os er kvalitet den sikkerhed, der opstår, når der er balance mellem kundens forventninger og deres oplevelser i forhold til vores tæppeprodukter
 • Vi vil fremme medarbejdernes kompetencer og ansvarsfølelse overfor virksomhedens vævehåndværk
 • Vi sætter den enkelte medarbejder i stand til selv at træffe afgørelse om vævekvalitet i produktionsprocessen
 • Vi synliggør vore kvalitetskrav for alle medarbejdere
 • Vi udvælger og vurderer vore leverandører ud fra vore kvalitetskrav
 • Vi overvåger og dokumenterer vores kvalitetsniveau
 • Vi har kunderne i fokus og vores Ledelsessystem skal sikre, at vores præstationer indfrier berettigede forventninger.

Vi forbedrer løbende Ledelsessystemets effektivitet gennem dialog internt, via registreringer af afvigelser og gennemførelse af korrigerende handlinger, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Vi arbejder disciplineret med passion for vævehåndværket sådan, at kunder, kolleger og leverandører oplever Bentzon Carpets, som en troværdig og målrettet samarbejdspartner.

Miljø- og Arbejdsmiljøretningslinjer

Bentzon Carpets vil til enhver tid overholde gældende lov- og myndighedskrav.

 • Vi tilstræber løbende at reducere miljøpåvirkninger af det interne og eksterne miljø gennem blandt andet begrænsning af ressource- og energiforbrug, anvende den reneste produktionsteknologi samt valg af råvarer – under hensyn til økonomiske muligheder
 • Vi vil sikre, at alle medarbejdere er bevidste om virksomhedens miljøansvar
 • Vi vil arbejde for at sundhed og trivsel på arbejdspladsen prioriteres højt og løbende forbedres, og at alle medarbejdere er bevidste om at sikre et godt arbejdsmiljø for sig selv og for andre
 • Vi vil sikre, at væsentlige spildprodukter bortskaffes gennem miljøbevidste aftagere
 • Vi vil løbende informere og inddrage medarbejderne i miljøforbedringer både i forbindelse med arbejdsmiljø og ressourcebegrænsende aktiviteter
 • Vi gennemfører Arbejdspladsvurderinger (APV) hvert 3. år for at identificere arbejdsmiljøproblemer, farer og utilsigtede arbejdsmiljøpåvirkninger

Kommunikation af politikker

Eksternt er der adgang til de gældende politikker på Bentzons website, som er tilgængelige for alle interessenter på hhv. dansk, tysk og engelsk.

Internt gennemgås politikker for alle medarbejdere i forbindelse med ansættelse og intro-forløb samt på medarbejderinfomøder i forbindelse med evt. ændringer eller opfølgninger.

Herudover er de gældende Bentzons politikker altid tilgængelige på opslagstavler i produktionen og i administrationen.

Afdelingslederne har ansvar for at alle beslutninger tages med udgangspunkt og hensyntagen til virksomhedens politikker.